Our address:

National College of Ireland
Mayor Street
IFSC
Dublin 1

Coláiste Náisiúnta na hÉireann
Sráid an Mhéara
IFSC
Baile Átha Cliath 1
Éire

Eircode: D01 K6W2